top of page

Közép-magyarországi régióban 80% támogatással HyperTeam szolgáltatások pályázhatóak rövidesen!

Tisztelt Partnerünk!

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: IFKA) 2023 tavaszán szakértői szolgáltatások igénybevételét segítő elektronikus támogatási rendszer (Voucher Program) bevezetését tervezi, amelynek igényfelmérése érdekében kérjük szíves visszajelzését.

A Voucher Program célja, hogy az egyes címzetti felhívásokban foglalt feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-k) az IFKA által minősített szakértők tanácsadási szolgáltatásait vehessék igénybe előre meghatározott tanácsadási célterületeken, amelyhez az állam az IFKA közreműködésével vissza nem térintendő támogatást biztosít.

A Voucher Program bemutatása: Első lépésként a címzetti felhívások alapján jogosult vállalkozások az általuk kiválasztott minősített szolgáltatók támogatásával kidolgozzák a tanácsadási szolgáltatás tervezett szakmai tartalmát. A kidolgozott szakmai specifikációt az IFKA elbírálja és annak megfelelősége esetén vouchert (jogilag támogatói okiratot) állít ki a pályázó vállalkozás részére. Ezután a pályázó igénybe veszi a tanácsadási szolgáltatást a kiválasztott szakértőtől, a szolgáltatás teljesítése után az IFKA elbírálja a szakmai-tartalmi eredménytermékeinek megfelelőségét, és folyósítja a voucher értékét a szolgáltatónak.

Az IFKA minősített szakértői szolgáltatói rendszerének bemutatása: az IFKA által működtetett minősített szakértői rendszer célja olyan szakértői szolgáltatók minősítése és tanúsítványban részesítése, amelyek megbízható, ellenőrzött és hiteles segítséget képesek nyújtani a vállalkozások számára. Az IFKA Minősítő tanúsítvánnyal rendelkező szakértői szolgáltatók az IFKA szolgáltatói weboldalán, a

felületén tekinthetők meg.

Területi hatály: A támogatásra olyan kkv-nak minősülő vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek a Közép-magyarországi régió (Budapest, Pest megye) területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek.

Támogatás mértéke: A Voucher Program keretében az egyes támogatott projektek maximális támogatási intenzitása tervezetten maximum 80% lehet, azaz a projekt összköltségének legalább 20%-át a vállalkozásnak kell majd önrészként biztosítania.

A projektvégrehajtás időtartama: 2023. augusztus 31-ig bezárólag kell a projekteket megvalósítani.

A Voucher Program keretei között választható tanácsadási kategóriákat és elszámolható tevékenységeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

A kérdőív kitöltése során, kérjük, hogy csak azokat a tanácsadási tevékenységeket jelölje meg, amelyek esetében úgy gondolja, hogy vállalkozása szempontjából releváns a tanácsadási tevékenység és a tervezett Voucher Program keretében pályázna is az adott célterületre! Az egyes, bejelölt tevékenységek esetében, kérjük adja meg, hogy mekkora önerőt fordítana a tanácsadási szolgáltatásra!

A kérdőív az alábbi linken tölthető ki:

コメント


Kövessen minket Facebook és LinkedIn oldalunkon!

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page